Deze website wordt beheerd door Dovesco NV en Dovesco MV Comm.V. (samen met hun respectievelijke rechtsopvolgers hierna te noemen “Dovesco”), met maatschappelijke zetel te B-9052 Zwijnaarde, Nederzwijnaarde 2.

Wanneer u de website bezoekt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en accepteerde ze onvoorwaardelijk. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de website en op eventuele andere internet- of netwerkinitiatieven van Dovesco.

Dovesco behoudt zich het recht voor om onderstaande bepalingen te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande of uitdrukkelijke kennisgeving aan de bezoeker. Bezoekers wordt aangeraden de voorwaarden regelmatig te controleren.

Mocht een van de onderstaande bepalingen niet van toepassing zijn of in strijd zijn met een bepaling van dwingend recht, dan tast dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of geldigheid van de overige bepalingen aan.